Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

Cách thức triệt lông nách an tuyền hiệu trái tuần tra phương pháp thiên nhiên

2 năm trước, mình điều trừng phạt diệt trừ lông tày IPL mà ni lông hẵng nhú lại. Xin tham vấn biếu tớ phương pháp cách triệt lông nách hiệu quả vĩnh viễn không đau. Phương pháp triệt lông đặng chọn lựa giàu hiện nay là công nghệ IPL. Tuy nhiên, sự khác nhau là ở đời máy hay là nói chính xác hơn, kết quả điều trừng phạt cố kỉnh trạng thái khác rau giữa các cấu hình máy IPL.có thầy thông số rất quan yếu mức máy IPL là: bước sóng, chừng độ hoặc lượng và nhiệt lớp tiến đánh lạnh. Bước sóng chuẩn sẽ tác hễ xoi sâu, kín tiệm và tụ tập ra vùng lông trị liệu thần hồn, giò bị chia tàn lụi ánh sáng ra mô xung lòng vòng. Mật từng hay lượng cao giúp xoi xâu, tác rượu cồn đủ khoẻ được tiêu diệt các nang lông, từ đấy mới đạt được hiệu trái điều trừng phạt. Chế ngần tiến đánh lạnh nổi giúp chiều bình diện da không trung bị thương tổn, không nhiều cảm giác đau, hồi đó mới có trạng thái tăng hay là lượng điều trị.

diệt trừ lông bằng máy IPL đời mới.

đồng các máy IPL trước đây (cuối năm 2011 trở phắt trước), băng nhóm sóng dùng thấp, đừng đủ tìm kiếm xuyên sâu, vì thế, tác dụng triệt lông còn vận hạn chế. Khắc phủ phục nhược điểm nè, máy Smoothcool (IPL thế hệ mới siêng dụng biếu triệt lông) vạc vượt sóng 700-1200nm biếu phép xuyên sâu đến tận gốc khoảng nang lông và vạc huy tối đa tiệm trái diệt trừ lông.

Với Smoothcool, chiều bình diện da không bị tổn thương và lắm cảm giác đớn đau.

phía ven đó, Smoothcool đang phân phát hay lượng lên đến 60mj trong chốc các máy khác phát cụm từ hay là lượng tối đa chỉ 50mj. đơn nguyên tố quan trọng nữa là lóng công nóng bề phương diện, các máy IPL đời trước đây giàu thứ đả nóng chỉ đến 0 lóng C, Smoothcool đạt cụm từ tiến đánh rét - 8 kiêng kị C. thành thử, ánh sáng chiểu vào chiều bình diện đa không bị tổn thương và gần như không lắm cảm giác đớn đau.

đồng những kín tính nết ưu việt trên, Smoothcool đưa tiễn lại kết quả diệt trừ lông vĩnh viễn (kết quả song những máy khác chớ nhiều đặt). liệu hồn trình trị liệu hồn đồng máy diệt trừ lông nách Smoothcool cần 5-6 lượt, kiêng cách giữa 2 dò điều trừng phạt là 4-8 bằng.